انواع تسمهای V مخصوص دنده ای

تسمه های Vشکل اسپشیال که به صورت قالبی تولید می شوند دربرابرحرارت و روغن مقاوم بوده و ضد الکتریسیته ساکن هستند.

به دلیل مقاومت آنها دربرابرتغییرات طولی,کارکردچندتسمه درکنارهم امکان پذیراست.این تسمه های دنده ای به علت انعطاف بالا,نشست مناسب در شیارفولی و ایجاد حرارت کمتر در هنگام کار,طول عمر مفیدبیشتری دارند

کاربرد:
تسمه های Vشکل اسپشیال دنده ای نسل جدیدی ازتسمه های اسپشیال Vشکل می باشند.این تسمه ها به خصوص درکاربریهای صنعتی باسرعت های بالا,کاربردهای گسترده ای دارند.مزیت کلی این نسل جدیدتسمه نسبت به تسمه های روکش دار اسپشیال که شامل مقرون به صرفه بودن,انتقال بهترنیرو ودوام بهتراست,تحولی سریع رادرعملکردتسمه ایجادکرد.