Svenska Kullager Fabriken


اس کا اف شرکت سوئدی است که در سال 1907 با تولید بلبرینگ تاسیس شد. مرکز آن در شهر گوتنبورگ واقع است. امروزه اس کا اف  یکی از بزرگترین تولید کننده های یاتاقان و بلبرینگ در جهان است و بیش از 100 سایت تولید در 70 کشور جهان را داراست و در بیش از 130 کشور در جهان محصولات خود را توزیع میکند. اس کا اف همچنین تولید کننده روانساز و سیستم های روان کاری می باشد.
در حال حاضر تمرکز اس کا اف بر روی ارزیابی و کاهش اثرات محیطی زیستی محصولاتش در چرخه حیاتشان چه در زمان تولید و چه در زمان مصرف به دست مصرف کننده است.
  •      شعار تجاری: فقط زمین بدون کمک اس کا اف میچرخد!!!
در حال حاضر در حدود 48401 نفر با مجموعه اس کا اف در دنیا همکاری می کنند. تعهد کاری مجموعه اس کا اف به پیشرفت تکنولوژی یک آیتم مهم در راستای باقی ماندن در بازار رقابت و افزایش قدرت رهبری تکنولوژیکی کمپانی است.
اس کا اف یک شبکه بزرگ و قوی جهانی برای پژوهش و توسعه (Research and development) دارد و در این مراکز آزمایشگاه های بسیار مجهزی دارد و با بسیاری از دانشگاه های بزرگ و مراکز تحقیقاتی همکاری می کند و ساخت مراکز جدید و همکاری های جدید همچنان در حال اجراست.
اس کا اف فعالیت هایش را در زمینه پژوهش و توسعه با تمرکز بیشتر بر محصولات و خدمات جدید که تاثیر مثبتی بر محیط زیست داشته باشند ادامه داده است که نمونه ای از این محصولات ایجاد سبد خرید محیط زیستی SKF Beyondzero است.