صفحه نخست

توزيع صنعتي كه در چند ده اخیر بصورت صنعتی نوین در جهان پیشرفته امروز در آمده است در حقیقت پل ارتباطی ما بین مصرف کنندگان قطعات یدکی و تجهیزات صنعتی و هزاران تولیدکننده اینگونه وسایل میباشد که این امکان را به مصرف کنندگان میدهد تا بتوانیم با دسترسی سریع و آسان به قطعات مورد نیاز خود ، توقفهای تولید را کاهش و بازدهی خطوط تولید را افزایش دهند و در نتیجه از سرمایه در اختیار خود به بهترین نحو استفاده نمایند. طیف گسترده خدمات شرکتهای توزیع صنعتی تنها به فروش قطعات خلاصه نمی شود . بلکه در سه بعد اساسی ذیل نیز ارزش افزوده ایجاد میکند:
اول اینکه : حجم ارتباطات فی ما بین تامین کنندگان قطعات و مصرف کنندگان آن را به شدت کاهش میدهد.
دوم اینکه : زنجیره تدارکات را به نحو اثربخشی مدیریت میکند.
سوم اینکه : به مصرف کنندگان اطلاعات و کمکهای فنی مورد نیازشان را در مدت زمان مناسب عرضه می کند.
امروزه شرکتهای توزیع صنعتی بعنوان بازوی صنعت جهت کاهش هزینه های تولید محسوب میشود.
اینک با توجه به  آشنایی فوق با رشته توزیع صنعتی اجازه میخواهد تا شرکت گسترش صنعت اهداف خود را به شرح زیر معرفی نماید.
ما میخواهیم مشتریان خود را قادر سازیم که با بهره گیری از روشهای پیشرفته تعمیر و نگهداری ، قطعات کمتری مصرف نمایند و حداکثر بازدهی را از دستگاه و خطوط تولیدشان بدست آورند.
ما میخواهیم مشتریان خود را قادر سازیم که هزینه های فرایند خرید را کاهش دهند.
ما میخواهیم مشتریان خود را یاری دهیم تا تولیداتشان را به استاندارد جهانی برسانند.  
شرکت گسترش صنعت در راستای نیل به اهداف فوق خدمات زیر را هماینک در اختیار مشتریان خود قرار میدهد:
1- فروش قطعات یدکی و تجهیزات صنعتی
2- پشتیبانی فنی و مهندسی قطعات
3- مدیریت انبارداری
4- مدیریت تعمیر و نگهداری
5- تامین و آموزش تجهیزات اندازه گیری و تست سلامت قطعات
گسترش صنعت خود را شریک مشکلات مشتريان خود ميداند.